Inter House Member Details

Inter House Member Details

NAIDU HOUSE (RED HOUSE)

 1. MR. RAJDWIP SAHA
 2. MRS REETA SINGH
 3. MRS DEEPIKA SUBBA
 4. MR. SOUVIK DEY
 5. MISS N NAGESWARI

NEHRU HOUSE( BLUE HOUSE)

 1. MR SANJEEV GUPTA
 2. MRS PRITIKA SUNDAS
 3. MISS NAMRATA MUNSHI
 4. MR SUDIPTA DEV CHOWDHURY
 5. MISS KAMALIKA GOMES

TAGORE HOUSE ( GREEN HOUSE)

 1. MR ANURAG MISHRA
 2. MISS TRESA RAI
 3. MRS MITHU MUKHOPADHYAY
TILAK HOUSE (YELLOW HOUSE)
 1. MR SUSHANTA DAS
 2. MISS TRISHA ROY
 3. MISS PUJA PAUL
 4. MR DIPU SARKAR
 5. MISS ABHINANDA GHOSH